Over Pasra

PASRA is een professionele organisatie ten behoeve van Sales Representatives en Sales Managers van Passenger Airlines die in Nederland zijn gevestigd of vertegenwoordigd. De organisatie heeft ten doel de onderlinge contacten tussen de Sales Representatives, Sales Executives en Sales Managers van de verschillende luchtvaartmaatschappijen in stand te houden en eventueel te verbeteren. Tevens heeft de organisatie ten doel haar leden geïnformeerd te houden omtrent de ontwikkelingen in het toerisme in het algemeen en de ontwikkelingen in de luchtvaart in het bijzonder. Om dit doel te bereiken, worden vier keer per jaar vergaderingen belegd, waarbij gastsprekers worden uitgenodigd die presentaties geven over uiteenlopende onderwerpen en worden evenementen voor de leden georganiseerd.

 

 

Aantal leden
Pasra is in 1987 opgericht en inmiddels zijn 32 luchtvaartmaatschappijen lid van Pasra, met 65 vertegenwoordigers.

Speciale evenementen
In de maand maart en april organiseert de Passenger Airline Sales Representatives Association (PASRA) de Airline Express. Onder deze nieuwe naam - voorheen de Luchtvaart Karavaan genoemd -. worden de reisagenten uitgenodigd om, volgens een 'kloksysteem', alle stands te bezoeken om geinformeerd te worden.
Sinds 1990 is PASRA de organisator van het jaarlijks terugkomende evenement", waarbij inmiddels 24 PASRA member-airlines, door het land trekken en 6 verschillende plaatsen bezoeken. Per avond worden er onder de aanwezige reisagenten vier tickets verloot: twee naar een europese en twee naar een intercontinentale bestemming.
De avonden beginnen rond 18.00 en eindigen rond 22.00. De agenten krijgen een diner en drankjes aangeboden door de deelnemende airlines.

Pasra lidmaatschap
De contributie van de luchtvaartmaatschappij bedraagt EURO 195 per jaar per airline.  Het PASRA jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Elk lidmaatschap dat wordt aangegaan, loopt minimaal tot het einde van het lopende PASRA jaar. Zonder schriftelijke afzegging zal het lidmaatschap automatisch worden gecontinueerd in het daaropvolgende PASRA jaar. De opzegtermijn is 3 kalendermaanden.

Wat biedt Pasra
Een professionele organisatie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam, die vier keer per jaar  een bijeenkomst organiseert voor alle leden.