Wij zijn PASRA

PASRA is een professionele organisatie ten behoeve van Sales Representatives en Sales Managers van Passenger Airlines die in Nederland zijn gevestigd of vertegenwoordigd. De organisatie heeft ten doel de onderlinge contacten tussen de Sales Representatives, Sales Executives en Sales Managers van de verschillende luchtvaartmaatschappijen in stand te houden en eventueel te verbeteren. Tevens heeft de organisatie ten doel haar leden geïnformeerd te houden omtrent de ontwikkelingen in het toerisme in het algemeen en de ontwikkelingen in de luchtvaart in het bijzonder. Om dit doel te bereiken, worden vier keer per jaar vergaderingen belegd, waarbij gastsprekers worden uitgenodigd die presentaties geven over uiteenlopende onderwerpen en worden evenementen voor de leden georganiseerd.

Lees verder over ons